Distances līgums - Privātuma politika

Esam priecīgi Tevi sastapt mūsu mājaslapā www.kalnapaltes.lv (turpmāk tekstā "mājaslapa"). Mājaslapas īpašnieks ir SIA Kalna Paltes" (turpmāk tekstā "uzņēmums" ), reģistrācijas Nr. LV40103548688, juridiskā adrese - Kalna Paltes, Vaives pagasts, Cēsu nov., LV-4136, Latvija.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar mājaslapas lietošanu vai noteikumiem, lūdzu, rakstiem mums, izmantojot mājaslapā norādīto saziņas formu, vai rakstiet mums uz epastu - [email protected]. Mājaslapas saturs ir SIA Kalna Paltes īpašums, jebkādas informācijas pārpublicēšana vai izmantošana ir jāsaskaņo ar uzņēmumu. Visas tiesības ir aizsargātas.

Lai nodrošinātu ērtu un nepārprotamu iepirkšanos, esam sagatavojuši distances līgumu - privātuma politiku (skatīt zemāk), kurā atrunāta Mūsu savstarpējā sadarbība.

Novēlam jums patīkamu iepirkšanos un atrast jums tīkamus mūsu produktus!

 DISTANCES LĪGUMS - Privātuma politika

Šajā mājaslapā piedāvāto preču pārdevējs SIA Kalna Paltes" (turpmāk tekstā "uzņēmums" ), reģistrācijas Nr. LVLV40103548688, juridiskā adrese - Kalna Paltes, Vaives pagasts, Cēsu nov., LV-4136, Latvija, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1.       Pakalpojuma nosacījumi.

Visas cenas mūsu internetveikalā ir skaidri saprotamas un produktu pasūtīšanas dienā tās ir nemainīgas, pilnīgas. Cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Visas cenas ir norādītas eiro (EUR).

Visas preces Jums tiks piegādātas, atbilstoši jūsu izvēlētajam piegādes veidam. Par piegādi jāmaksā papildus. Pilnas piegādes izmaksas redzamas iepirkuma grozā. Ja ir kāda īpaša piegādes adrese, kas neatbilst piegādes standartiem, mēs ar jums sazināsimies individuāli un vienosimies par piegādes iespējām un izmaksām.

Kad būsiet veikuši pasūtījumu, savā e-pastā Jūs saņemsiet apstiprinājumu ar informāciju par veikto pasūtījumu.

2.       Piegādes informācija.

Preces, ko Jūs pasūtat mūsu internetveikalā, tiek piegādātas Jums izmantojot Jūsu izvēlēto piegādes veidu. Ja veiksiet izmaiņas savā pasūtījumā telefoniski, mūsu darbinieks Jūs informēs par apstiprinātā pasūtījuma kopējām izmaksām. Piegādes laiks atkarīgs no preces un apmaksas veida.

Pēc apmaksas saņemšanas SIA Kalna Paltes kontā, ja prece ir pieejama noliktavā un pasūtīta piegāde uz mājām, prece tiks piegādāta 2-5 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža. Priekšapmaksas sūtījumiem Latvijas teritorijā piegādes laiks, pie nosacījuma, ja prece ir pieejama noliktavā ir aptuveni 5-10 darba dienas. Piegādes izdevumi atkarīgi gan no sūtījuma svara, gan attāluma, uz kurieni prece jānogādā.

Par precēm un piegādes izmaksām klients var norēķināties elektroniski, veicot pārskaitījumu uz SIA Kalna Paltes kontu.

Steidzamos gadījumos, ja Pircējam nepieciešama ātrāka preces saņemšana, Pircējs par to informē Pārdevēju, lai vienotos par iespējām veikt ātrāku pasūtījuma nodošanu;

3.       Atteikuma tiesības.

Jums ir tiesības 5 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu, ja vēl neesat veicis apmaksu.

Ja patērētājs ir saņēmis SIA Kalna Paltes produktu un atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, uz attiecīgo preci nav iespējams izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā (Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 22.5) no preces piegādes dienas un atprasīt par preci samaksāto pirkuma maksu. Pieteikumi par minēto preču pirkuma maksas atmaksu, ja preces iepakojums ir bijis atvērts, netiks apmierināti un prece patērētājam tiks nosūtīta atpakaļ. Ja piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces, darbojas Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 2.4.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām. Uz juridiskām personām neattiecas, jo PTAL un MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka šie normatīvie akti attiecas uz patērētājiem - fiziskām personām.

Atteikuma radītās sekas.

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties, zvanot pa tel.: 28377782.

4.       Samaksas kārtība.

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu, norādot preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Komisijas maksas (starpbanku komisija u.c.), kas saistītas ar pārskaitījuma veikšanu Pārdevējam sedz Pircējs;

Pasūtījuma izgatavošanu Pārdevējs uzsāk tiklīdz, ja Pārdevējs saņēmis naudu par pasūtījumu savā bankas kontā.

5.       Datu apstrāde.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pasūtītājs ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties paziņot par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

SIA Kalna Paltes var apstrādāt šādus personas datus:

-  Vārds, uzvārds

-  Dzimšanas datums

Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija utt.).

Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un d) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

d) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

SIA Kalna Paltes glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

SIA Kalna Paltes ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus noteikumos  jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā www.kalnapaltes.lv

Ja Jums rodas neskaidrības, mēs labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem.

SIA Kalna Paltes

Reģ. nr.: LV40103548688

Adrese: Kalna Paltes, Vaives pagasts, Cēsu nov., LV-4136, Latvija

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 28377783

Lietošanas noteikumi atjaunoti 06.01.2021.

Cart

Cart is empty.